ชีวิตต้องก้าวต่อไป…..!

ทุกความสำเร็จที่ทำได้ อาจยังไม่ใช่จุดหมายของชีวิต และทุกความผิดหวังล้มเหลว ก็ใช่ว่าชีวิตจะสิ้นสุดลงทุกสิ่งอย่าง

เชื่อเถอะ ตราบใดที่ยังมีลมหายใจ ตราบนั้นยังมีสิ่งสวยงามมากมายที่รอเวลาให้ได้สัมผัส

ดังนั้น…ชีวิตต้องก้าวต่อไป…..!

ทำชีวิตให้มีความสุขเสมอๆ

ชีวิต…ไม่อาจรู้ในโชคชะตา
ชีวิต…ไม่รู้ว่าหนทางจะไกลแค่ไหน
รู้แค่เพียง..วันนี้ยังมีลมหายใจ
ชีวิต..จึงต้องก้าวต่อไป
ด้วยความมั่นใจ.. และมีความสุข
เมื่อสิ้นสุดลมหายใจเมื่อใด
ชีวิต…จึงจะสิ้นสุดการเดินทาง (โลกมนุษย์)

#จงรักษากาย (ดูแลรักษาสุขภาพ)
#จงรักษาใจ (ทำความเข้าใจโลก)
#ทำชีวิตให้มีความสุขเสมอๆ

ผู้มีนิสัยอิจฉาริษยาผู้อื่น จะได้รับผลกรรมอย่างไร..?

#มีผู้ถามว่า: ผู้มีนิสัยอิจฉาริษยาผู้อื่น จะได้รับผลกรรมอย่างไร..?

#คำตอบ: ใครที่มีนิสัยชอบอิจฉาริษยาชาวบ้าน คือคนที่ไม่อยากให้คนอื่นได้ดี ความไม่อยากให้คนอื่นได้ดี คือไม่อยากให้คนอื่นทำความดีนั่นเอง เพราะกลัวว่าเขาจะได้ดีกว่าตน มีชื่อเสียงกว่าตน เพราะฉะนั้นมโนภาพที่มีอยู่ลึกๆ ในใจของเขาตลอดเวลา หรือความนึกคิดของเขาจึงเป็นในลักษณะที่นึกสร้างภาพ #ความต่ำต้อยต่ำช้าความพินาศไว้ในใจตลอดเวลา

#ผลกรรมนี้จะติดตัวไป เกิดอีกกี่ภพกี่ชาติ ภาพความต่ำต้อยต่ำช้าในใจที่สะสมไว้มาก จะทำให้เป็นเป็นคนด้อยคนเสื่อมอานุภาพ แม้จะเกิดเป็นผู้นำก็เป็นได้แค่ผู้นำประเทศราช หรือประเทศที่เป็นเมืองขึ้นเขา

#ถ้าจะเป็นภรรยาใคร ก็เป็นได้แค่ภรรยาน้อย ภรรยาลับเท่านั้น เป็นสามีเขาก็ได้ทำนองเดียวกันนั่นแหละ เรียกว่า อานุภาพมันด้อยมันเสื่อมไปทุกสถานะ

#และที่สำคัญมากๆ ถ้ายิ่งอิจฉาริษยาถึงกับลงมีอทำลายพระ..วัด..ศาสนา ด้วยวิธีการต่างๆผลกรรมนั้นจะยิ่งเพิ่มขึ้นอีกร้อยเท่าพันทวีทีเดียว

#กรรมเก่าอะไรที่ทำให้เขามีนิสัยขี้อิจฉาริษยา

#ตอบว่า : เพราะภพชาติในอดีตไปคบคนพาลเข้า ทำให้มีวินิจฉัยผิดมีความเห็นผิดตามคนพาล คือวินิจฉัยผิด คิดผิดว่าการทำลายล้างผลาญ หรือนึกให้คนอื่นเขาเสื่อมเสียย่อยยับไปได้ นั่นคือความสุขของตน ความเห็นเช่นนี้ เมื่อเกาะกินใจนานเข้าๆ ก็กลายเป็นนิสัยที่ไม่ดีขึ้นมาสันดาน

#วิธีแก้ : หมั่นทำสมาธิ เจริญภาวนา ทำจิตให้สงบ ใช้สติปัญญาใคร่ครวญ พิจารณาเหตุผล คุณโทษ แล้วเลิกละกรรมชั่วนั้นเสีย ก็พอจะมีทาง…เกิดมาจะได้ไม่ต้องไปเป็นภรรยาน้อย ภรรยาลับ หรือสามีน้อย สามีลับใครๆเขา…..เอวัง..ก็มีด้วยประการ ฉะนี้แล..!

Cr : นางแบบกิตติมศักดิ์ น้องไอติม อ.นาคู
จ.กาฬสินธุ์

มรณานุสติ

#การตั้งโลงศพไว้ในบ้าน :

ชัค ลาคิน (Chuck Larkin) ซึ่งเป็นช่างไม้ชาวอเมริกัน เขาต่อโลงศพของตัวเองตั้งไว้ในบ้าน โดยทำเป็นชั้นหนังสือชั่วคราว การเตรียมโลกศพไว้ใช้เอง นอกจากจะช่วยลดต้นทุนการจัดงานศพ คือผู้อยู่ไม่ต้องเสียทรัพย์จัดหาแล้ว โลงศพในบ้านยังช่วยเป็นสิ่งเตือนสติด้วยว่า ทุกชีวิตเกิดมาก็ต้องตาย ทั้งยังช่วยสร้างบทสนทนาเกี่ยวกับการเตรียมตัวตาย สำหรับภายในครอบครัว เพื่อการใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท ซึ่งทางพุทธศาสนาเรียกว่า “มรณานุสติ“

ความตายรอเราอยู่ข้างหน้า เราจะใช้ชีวิตอย่างมีสติ

ฉะนั้น ทุกวันที่ตื่นนอน หรือทุกครั้งที่ก้าวเท้าออกจากบ้าน พึงระลึกเสมอว่า ความตายรอเราอยู่ข้างหน้า เราจะใช้ชีวิตอย่างมีสติ จะใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท ฝึกบ่อยๆ เพื่อเกิดความคุ้นชิน…!

#หมายเหตุ : รายละเอียดศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ นิทรรศการย่อย คอฟฟี่เมรุ (Coffee meru) วัดน้ำ วันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐

ชีวิตและอายุของสัตว์ทั้งหลาย ล้วนมีความเสื่อมสิ้นไป

#ความเปลี่ยนแปลงในรอบ ๓๓ ปี

ชีวิตและอายุของสัตว์ทั้งหลาย
ล้วนมีความเสื่อมสิ้นไป

การเจริญเติบโต หรือที่เรียกว่า “วัย”
วัย หมายถึง เสื่อมสิ้นไป
ที่เข้าใจกันว่ากำลังเจริญวัยนั้น
แท้ที่จริงเรากำลังเสื่อม

กำลังก้าวเดินไป สู่ความตายทีละก้าวๆ
ในที่สุดก็จะถึงจุดดับสลาย
ประดุจสายน้ำน้อยนิด
ที่ถูกแสงแดดแผดเผา
จะต้องเหือดแห้งไปในที่สุด

จะทำอะไรให้รีบทำ อย่าผลัดวันประกันพรุ่ง

#พระพุทธองค์ตรัสว่า….

…ชีวิตนั้นสั้นนัก
ทุกชีวิตเกิดมาแล้วต้องตาย
หนุ่มก็ตาย แก่ก็ตาย
โง่ก็ตาย ฉลาดก็ตาย
รวยก็ตาย จนก็ตาย
ทุกคนล้วนต้องตาย
จะตายวันตายพรุ่ง ไม่มีใครรู้
แต่ที่รู้แน่ๆ คือ ไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้า….!

สรุป คือ :
#จะทำอะไรให้รีบทำ
#อย่าผลัดวันประกันพรุ่ง….!