ชีวิตและอายุของสัตว์ทั้งหลาย ล้วนมีความเสื่อมสิ้นไป

#ความเปลี่ยนแปลงในรอบ ๓๓ ปี

ชีวิตและอายุของสัตว์ทั้งหลาย
ล้วนมีความเสื่อมสิ้นไป

การเจริญเติบโต หรือที่เรียกว่า “วัย”
วัย หมายถึง เสื่อมสิ้นไป
ที่เข้าใจกันว่ากำลังเจริญวัยนั้น
แท้ที่จริงเรากำลังเสื่อม

กำลังก้าวเดินไป สู่ความตายทีละก้าวๆ
ในที่สุดก็จะถึงจุดดับสลาย
ประดุจสายน้ำน้อยนิด
ที่ถูกแสงแดดแผดเผา
จะต้องเหือดแห้งไปในที่สุด

จะทำอะไรให้รีบทำ อย่าผลัดวันประกันพรุ่ง

#พระพุทธองค์ตรัสว่า….

…ชีวิตนั้นสั้นนัก
ทุกชีวิตเกิดมาแล้วต้องตาย
หนุ่มก็ตาย แก่ก็ตาย
โง่ก็ตาย ฉลาดก็ตาย
รวยก็ตาย จนก็ตาย
ทุกคนล้วนต้องตาย
จะตายวันตายพรุ่ง ไม่มีใครรู้
แต่ที่รู้แน่ๆ คือ ไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้า….!

สรุป คือ :
#จะทำอะไรให้รีบทำ
#อย่าผลัดวันประกันพรุ่ง….!

แชร์