อย่าทำตนเป็นน้ำล้นถ้วย

เมื่อเป็นเด็กต้องมีวิชาความรู้
เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ต้องมีประสบการณ์

คือ เรียนรู้ประสบการณ์ของผู้อื่น
และ หาประสบการณ์ให้กับตนเอง

อย่าทำตนเป็น #น้ำล้นถ้วย

ชีวิตจึงจะเจริญก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพ (#ในหมู่คนดีเท่านั้น)…!

แชร์
  •  
  •  
  •  
  •  
  •