อย่าเสียดาย ชีวิตที่ผ่านมา

อย่าเสียดาย ชีวิตที่ผ่านมา
จงมองไปข้างหน้าว่าเราจะทำอะไร
กับเวลาที่เหลืออยู่อันน้อยนิด
ทิ้งอดีตไว้ข้างหลังเพื่อเป็นบทเรียน

ก้าวเดินหน้าต่อไป
ด้วยความมั่นใจและมีความสุข…!

แชร์