บุคคลที่มีความสุขมากที่สุดในโลก

#มีผลงานวิจัย…ของสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลกหลายแห่งพบว่า …บุคคลที่มีความสุขมากที่สุดในโลก คือ…

#บุคคลที่ทำสมาธิ หรือดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระพุทธศาสนา มีรายงานการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ที่ได้พิมพ์ออกมาเป็นเอกสารทางวิชาการ เช่น The American Journal of Philosophy, International Journal of Neuroscience, Phychosomatic medicine, American Pshchologist, India Journal of medical Research ว่า

#การทำสมาธิ ที่มีการทดสอบด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เช่น การดูคลื่นหัวใจ การเจาะเลือด ตรวจกรดแลคติก หรือการสแกนสมองพระสงฆ์ ของผู้ที่ทำสมาธิ จะได้ผลลัพธ์ออกมาตรงกันทุกครั้งเป็นเครื่องสนับสนุนรองรับงานวิจัยนั้น

วันนี้คุณทำสมาธิหรือยัง?

ดังนั้น #จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่มนุษย์โลกจะต้องทราบถึงระบบการทำงานของคลื่นสมองของตัวเอง ด้วยเหตุว่า #การทำสมาธิย่อมมีผลดีต่อคลื่นสมอง คือคลื่นสมองจะต่ำกว่าคนปกติทั่วไป จะมีผลทำให้จิตใจสงบ เยือกเย็น ไม่เครียด มีอารมณ์ดี ร่าเริง เบิกบาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีสติปัญญาสมองดี และอายุยืน เป็นต้น

วันนี้ #คุณทำสมาธิหรือยัง….?

จิตมีพลัง : เชื่อว่าตัวเองเป็นอย่างไร ก็จะเป็นตามนั้น

คิดอย่างท้อแท้…..ชีวิตก็จะท้อแท้
คิดอย่างสิ้นหวัง…..ชีวิตก็จะสิ้นหวัง
คิดว่าป่วย…..เราก็จะป่วยจริงๆ ตามนั้น

สุภาษิตฝรั่ง you are what you think

เธอจะเป็นในสิ่งที่เธอคิด

จงระวังความคิดตนเอง…….
และสร้างกำลังใจให้เข้มแข็ง..!

ในโลกนี้ไม่มีอะไร ที่จะมีคุณหรือโทษเพียงด้านเดียว

ฝนตกก็ดีเหมือนกัน ต้นไม้จะได้มีน้ำกินชุ่มชื่น อากาศเย็นสบาย,หรือ แดดออกก็ดีเหมือนกัน จะได้ตากข้าวตากของ

ในโลกนี้ไม่มีอะไร ที่จะมีคุณหรือโทษเพียงด้านเดียว ย่อมมีทั้งคุณและโทษ ถ้าใช้ปัญญาจัดให้ถูกต้องและเหมาะสม ก็จะมีคุณมากกว่าโทษ

คำว่า “ดีเหมือนกัน” เท่ากับยอมรับธรรมชาติ และปรับตัวให้คล้อยตามธรรมชาติ

#อย่าฝืนโลกอย่าแบกโลก “อะไรมันจะเกิดมันก็เกิด อะไรมันจะดับมันก็ดับ” ไปตามเหตุตามปัจจัยของมัน หน้าที่ของเรา คือ #ทำเหตุที่ดีและถูกต้อง เท่านั่นเป็นพอ…!

ชีวิตเลือกเกิดไม่ได้

ชีวิตเลือกเกิดไม่ได้
เลือกพ่อเลือกแม่,
เลือกชาติตระกูลไม่ได้

แต่..เมื่อเกิดมาแล้ว
มีสิทธิ์เลือก…
ที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นหรือเลวลงได้

จงใช้สองมือ สองเท้า หนึ่งมันสมอง
ให้ชีวิตดีขึ้น เกิดประโยชน์สูงสุด….!