จิตมีพลัง : เชื่อว่าตัวเองเป็นอย่างไร ก็จะเป็นตามนั้น

คิดอย่างท้อแท้…..ชีวิตก็จะท้อแท้
คิดอย่างสิ้นหวัง…..ชีวิตก็จะสิ้นหวัง
คิดว่าป่วย…..เราก็จะป่วยจริงๆ ตามนั้น

สุภาษิตฝรั่ง you are what you think

เธอจะเป็นในสิ่งที่เธอคิด

จงระวังความคิดตนเอง…….
และสร้างกำลังใจให้เข้มแข็ง..!

แชร์