รางวัลชีวิตสำหรับตนเองคืออะไร

ถาม : #รางวัลชีวิตสำหรับตนเองคืออะไร

ตอบ : #คือการทำงานที่มีประโยชน์แล้วมีความสุข การทำอะไรด้วยแรงกาย แรงใจ และความตั้งใจ รวมถึงการทำให้คนรอบข้างมีความสุข สิ่งเหล่านี้จะติดตัวตลอดไป จะทำให้เกิดความประทับใจและมีความสุขทุกครั้งที่นึกถึง นี่ต่างหากล่ะคือ #รางวัลชีวิตที่มีคุณค่า และจะเป็น #รางวัลที่มีค่ามากกว่ารางวัลที่จะต้องรอคอยให้ผู้อื่นมอบให้ หรือการใช้เงินซื้อหามาก็เป็นได้

ฉะนั้น #จงทำงานให้สนุกและมีความสุขกับงานที่ทำตลอดเวลา นั่นคือ “รางวัลชีวิต” ที่แท้จริง…!