สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แท้ คือ ความประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ

#สิ่งศักดิ์สิทธิ์ : สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แท้ คือ ความประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ ตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระศาสดา ซึ่งจะเป็นสิ่งคอยปกป้องรักษา และเสริมส่งให้ผู้ประพฤติประสพสุขสวัสดิ์ในกาลทุกเมื่อ

#สิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกเหนือจากนี้ข้าพเจ้ามิเคยเชื่อเพราะยังมิไม่เคยประสพอย่างแท้จริง…!

สุขกับทุกข์ มันอยู่ที่เดียวกัน คือที่ใจ

#สุขกับทุกข์ มันอยู่ที่เดียวกัน คือที่ #ใจ
ต่างกันที่ว่าเราจะไปยึดในสิ่งไหน
ถ้ายึด #สุข..ก็สุข
ยึด #ทุกข์…ก็ทุกข์
แต่ถ้าไม่ยึดทั้งสอง…ก็ไม่สุขไม่ทุกข์
คือ #อยู่เหนือสุขเหนือทุกข์ นั่นเอง
ฉะนั้น #อย่าให้ความคิดเป็นคุกกักขังชีวิต จนจิตใจไร้อิสรภาพ…!

ชีวิตจะสุขหรือทุกข์ อยู่ที่ความคิดตัวเราเอง

#ชีวิตจะสุขหรือทุกข์อยู่ที่ “ความคิดตัวเราเอง”

#ถ้ามีปัญญารู้เท่าทันความคิดก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข

เปรียบเหมือน เมฆหมอกที่ปกคลุม จะสดใสหรือมืดครึ้ม ก็อยู่ที่แสงสว่างที่สาดส่องเข้ามานั่นเอง…!

ภาวนา(pray)> สติ(Mindfulness)> สมาธิ(Concentration)> ปัญญา(Insight)

ชีวิตต้องก้าวต่อไป…..!

ทุกความสำเร็จที่ทำได้ อาจยังไม่ใช่จุดหมายของชีวิต และทุกความผิดหวังล้มเหลว ก็ใช่ว่าชีวิตจะสิ้นสุดลงทุกสิ่งอย่าง

เชื่อเถอะ ตราบใดที่ยังมีลมหายใจ ตราบนั้นยังมีสิ่งสวยงามมากมายที่รอเวลาให้ได้สัมผัส

ดังนั้น…ชีวิตต้องก้าวต่อไป…..!

ทำชีวิตให้มีความสุขเสมอๆ

ชีวิต…ไม่อาจรู้ในโชคชะตา
ชีวิต…ไม่รู้ว่าหนทางจะไกลแค่ไหน
รู้แค่เพียง..วันนี้ยังมีลมหายใจ
ชีวิต..จึงต้องก้าวต่อไป
ด้วยความมั่นใจ.. และมีความสุข
เมื่อสิ้นสุดลมหายใจเมื่อใด
ชีวิต…จึงจะสิ้นสุดการเดินทาง (โลกมนุษย์)

#จงรักษากาย (ดูแลรักษาสุขภาพ)
#จงรักษาใจ (ทำความเข้าใจโลก)
#ทำชีวิตให้มีความสุขเสมอๆ