สุขกับทุกข์ มันอยู่ที่เดียวกัน คือที่ใจ

#สุขกับทุกข์ มันอยู่ที่เดียวกัน คือที่ #ใจ
ต่างกันที่ว่าเราจะไปยึดในสิ่งไหน
ถ้ายึด #สุข..ก็สุข
ยึด #ทุกข์…ก็ทุกข์
แต่ถ้าไม่ยึดทั้งสอง…ก็ไม่สุขไม่ทุกข์
คือ #อยู่เหนือสุขเหนือทุกข์ นั่นเอง
ฉะนั้น #อย่าให้ความคิดเป็นคุกกักขังชีวิต จนจิตใจไร้อิสรภาพ…!

แชร์
  •  
  •  
  •  
  •  
  •