ทำชีวิตให้มีความสุขเสมอๆ

ชีวิต…ไม่อาจรู้ในโชคชะตา
ชีวิต…ไม่รู้ว่าหนทางจะไกลแค่ไหน
รู้แค่เพียง..วันนี้ยังมีลมหายใจ
ชีวิต..จึงต้องก้าวต่อไป
ด้วยความมั่นใจ.. และมีความสุข
เมื่อสิ้นสุดลมหายใจเมื่อใด
ชีวิต…จึงจะสิ้นสุดการเดินทาง (โลกมนุษย์)

#จงรักษากาย (ดูแลรักษาสุขภาพ)
#จงรักษาใจ (ทำความเข้าใจโลก)
#ทำชีวิตให้มีความสุขเสมอๆ

แชร์