ชีวิตเลือกเกิดไม่ได้

ชีวิตเลือกเกิดไม่ได้
เลือกพ่อเลือกแม่,
เลือกชาติตระกูลไม่ได้

แต่..เมื่อเกิดมาแล้ว
มีสิทธิ์เลือก…
ที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นหรือเลวลงได้

จงใช้สองมือ สองเท้า หนึ่งมันสมอง
ให้ชีวิตดีขึ้น เกิดประโยชน์สูงสุด….!

แชร์