ในโลกนี้ไม่มีอะไร ที่จะมีคุณหรือโทษเพียงด้านเดียว

ฝนตกก็ดีเหมือนกัน ต้นไม้จะได้มีน้ำกินชุ่มชื่น อากาศเย็นสบาย,หรือ แดดออกก็ดีเหมือนกัน จะได้ตากข้าวตากของ

ในโลกนี้ไม่มีอะไร ที่จะมีคุณหรือโทษเพียงด้านเดียว ย่อมมีทั้งคุณและโทษ ถ้าใช้ปัญญาจัดให้ถูกต้องและเหมาะสม ก็จะมีคุณมากกว่าโทษ

คำว่า “ดีเหมือนกัน” เท่ากับยอมรับธรรมชาติ และปรับตัวให้คล้อยตามธรรมชาติ

#อย่าฝืนโลกอย่าแบกโลก “อะไรมันจะเกิดมันก็เกิด อะไรมันจะดับมันก็ดับ” ไปตามเหตุตามปัจจัยของมัน หน้าที่ของเรา คือ #ทำเหตุที่ดีและถูกต้อง เท่านั่นเป็นพอ…!

แชร์