ผู้มีนิสัยอิจฉาริษยาผู้อื่น จะได้รับผลกรรมอย่างไร..?

#มีผู้ถามว่า: ผู้มีนิสัยอิจฉาริษยาผู้อื่น จะได้รับผลกรรมอย่างไร..?

#คำตอบ: ใครที่มีนิสัยชอบอิจฉาริษยาชาวบ้าน คือคนที่ไม่อยากให้คนอื่นได้ดี ความไม่อยากให้คนอื่นได้ดี คือไม่อยากให้คนอื่นทำความดีนั่นเอง เพราะกลัวว่าเขาจะได้ดีกว่าตน มีชื่อเสียงกว่าตน เพราะฉะนั้นมโนภาพที่มีอยู่ลึกๆ ในใจของเขาตลอดเวลา หรือความนึกคิดของเขาจึงเป็นในลักษณะที่นึกสร้างภาพ #ความต่ำต้อยต่ำช้าความพินาศไว้ในใจตลอดเวลา

#ผลกรรมนี้จะติดตัวไป เกิดอีกกี่ภพกี่ชาติ ภาพความต่ำต้อยต่ำช้าในใจที่สะสมไว้มาก จะทำให้เป็นเป็นคนด้อยคนเสื่อมอานุภาพ แม้จะเกิดเป็นผู้นำก็เป็นได้แค่ผู้นำประเทศราช หรือประเทศที่เป็นเมืองขึ้นเขา

#ถ้าจะเป็นภรรยาใคร ก็เป็นได้แค่ภรรยาน้อย ภรรยาลับเท่านั้น เป็นสามีเขาก็ได้ทำนองเดียวกันนั่นแหละ เรียกว่า อานุภาพมันด้อยมันเสื่อมไปทุกสถานะ

#และที่สำคัญมากๆ ถ้ายิ่งอิจฉาริษยาถึงกับลงมีอทำลายพระ..วัด..ศาสนา ด้วยวิธีการต่างๆผลกรรมนั้นจะยิ่งเพิ่มขึ้นอีกร้อยเท่าพันทวีทีเดียว

#กรรมเก่าอะไรที่ทำให้เขามีนิสัยขี้อิจฉาริษยา

#ตอบว่า : เพราะภพชาติในอดีตไปคบคนพาลเข้า ทำให้มีวินิจฉัยผิดมีความเห็นผิดตามคนพาล คือวินิจฉัยผิด คิดผิดว่าการทำลายล้างผลาญ หรือนึกให้คนอื่นเขาเสื่อมเสียย่อยยับไปได้ นั่นคือความสุขของตน ความเห็นเช่นนี้ เมื่อเกาะกินใจนานเข้าๆ ก็กลายเป็นนิสัยที่ไม่ดีขึ้นมาสันดาน

#วิธีแก้ : หมั่นทำสมาธิ เจริญภาวนา ทำจิตให้สงบ ใช้สติปัญญาใคร่ครวญ พิจารณาเหตุผล คุณโทษ แล้วเลิกละกรรมชั่วนั้นเสีย ก็พอจะมีทาง…เกิดมาจะได้ไม่ต้องไปเป็นภรรยาน้อย ภรรยาลับ หรือสามีน้อย สามีลับใครๆเขา…..เอวัง..ก็มีด้วยประการ ฉะนี้แล..!

Cr : นางแบบกิตติมศักดิ์ น้องไอติม อ.นาคู
จ.กาฬสินธุ์

แชร์