มรณานุสติ

#การตั้งโลงศพไว้ในบ้าน :

ชัค ลาคิน (Chuck Larkin) ซึ่งเป็นช่างไม้ชาวอเมริกัน เขาต่อโลงศพของตัวเองตั้งไว้ในบ้าน โดยทำเป็นชั้นหนังสือชั่วคราว การเตรียมโลกศพไว้ใช้เอง นอกจากจะช่วยลดต้นทุนการจัดงานศพ คือผู้อยู่ไม่ต้องเสียทรัพย์จัดหาแล้ว โลงศพในบ้านยังช่วยเป็นสิ่งเตือนสติด้วยว่า ทุกชีวิตเกิดมาก็ต้องตาย ทั้งยังช่วยสร้างบทสนทนาเกี่ยวกับการเตรียมตัวตาย สำหรับภายในครอบครัว เพื่อการใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท ซึ่งทางพุทธศาสนาเรียกว่า “มรณานุสติ“

ความตายรอเราอยู่ข้างหน้า เราจะใช้ชีวิตอย่างมีสติ

ฉะนั้น ทุกวันที่ตื่นนอน หรือทุกครั้งที่ก้าวเท้าออกจากบ้าน พึงระลึกเสมอว่า ความตายรอเราอยู่ข้างหน้า เราจะใช้ชีวิตอย่างมีสติ จะใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท ฝึกบ่อยๆ เพื่อเกิดความคุ้นชิน…!

#หมายเหตุ : รายละเอียดศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ นิทรรศการย่อย คอฟฟี่เมรุ (Coffee meru) วัดน้ำ วันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐

แชร์