ทำงานด้วยการ “ปล่อยวาง”

การทำงานด้วยการ “ปล่อยวาง” ไม่ใช่การปล่อยปละละเลย
เพียงแต่เป็นการไม่คาดหวังผลสำเร็จ สิ่งสำคัญให้มีความสุขในขณะ
ทำงาน โดยไม่ต้องรอให้งานเสร็จก่อนแล้วจึงสุข

รวมถึง “ปล่อยวาง” แม้กระทั่งความสำเร็จ คือสำเร็จก็ไม่ดีใจมาก
ไม่สำเร็จก็ไม่เสียใจมาก ดีก็ไม่เป็นไร ไม่ดีก็ไม่เป็นไร

หลวงพ่อพุทธทาส กล่าวว่า “ทำงานโดยยกผลงานให้เป็นความว่าง”
ทำงานเต็มความสามารถ แต่…ให้ยกผลงานเป็นของความว่าง คืออย่าไปยึด
ว่าเป็นของเรา ถ้าเรายึดว่าผลงานเป็นของเรา เกิดมีใครวิจารณ์งาน เราก็จะโกรธ
เพราะคิดว่าเขาวิจารณ์ตัวเราด้วย นั่นคือการมีตัวกู ที่รับคำวิจารณ์นั้นเต็มๆ
ใจเราจึงเป็นทุกข์…!

เมื่อไรถูกทิ้ง..! ให้ถือว่านั่นเป็นโชคดีของเรา

เมื่อไรถูกทิ้ง..!

ให้ถือว่านั่นเป็นโชคดีของเรา จงเอาสถานการณ์ที่แย่
เพื่อการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิม และจงขอบคุณ ที่เขา
ทิ้งเราไป ขอบคุณจริงๆ

เพราะการถูกทิ้งมีข้อดี คือ:

๑. เขาไม่เห็นคุณค่าในตัวเรา จึงเป็นโอกาสที่เราจะ
สร้างคุณค่าให้ชีวิตดีกว่าเดิม
๒. เป็นโอกาสที่จะพบคนที่ดี คนที่จริงใจต่อเรา
๓. เป็นโอกาสที่จะฝึกความเข้มแข็งให้กับตัว และหัวใจ
เพื่อก้าวให้พ้นความเลวรายในชีวิต

ฮ่า ฮ่า ฮ่า (หัวเราะให้ดังๆ)

หัดตายกันซะแต่เนิ่นๆ ก่อนตายจริง

มรณานุสสติ: คือการภาวนา ระลึกถึงความตายไว้
เป็นอารมณ์ มองเห็นคน สัตว์ แม้ตัวเองก็ต้องตายกันหมด
ไม่มีใครอยู่ยงคงกระพัน

แม้แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงฤทธิ์ทรงเดช
ผู้วิเศษกว่าใครๆในโลก ๓ โลก พระองค์ก็ยังตาย (ปรินิพพาน)

นับประสาอะไรกับร่างกายเรา จะหนีความเจ็บป่วยและ
ความตายไปได้ ทำความเข้าใจ และยอมรับความจริง พร้อมทั้ง
หัดตายกันซะแต่เนิ่นๆ ก่อนตายจริง อะไรยังไม่ได้ทำ โปรดเร่งทำ
ซะให้หมดสิ้น อย่าให้ติดค้าง เกิดความกังวลใจ…!

ปัญหาของเขา ไม่ใช่ของเรา..!

การให้ทานหรือช่วยเหลือใคร ให้ทำเหมือนกับเรา
ให้อาหารหมาหรือแมว ให้เพราะสงสาร ช่วยเหลือเพราะเมตตา
เพื่อให้เขามีความสุข ไม่ปรารถนาสิ่งตอบแทน เท่านั้นจบ

ส่วนการจะกตัญญูไม่กตัญญู เป็นปัญหาของเขา
ไม่ใช่ของเรา..!

คาถาปลดหนี้

อิณา ทานัง ทุกขัง โลเก
การเป็นหนี้ เป็นทุกข์ในโลก

๑. ตั้งนะโม ๓ จบ
๒. ตั้งใจ ขยันทำงานให้มากขึ้น อย่าเกียจคร้าน
๓. หาช่องทางเพิ่มรายได้ อะไรทำแล้วได้เงิน ทำไปก่อน
๔. ใช้เงินในสิ่งที่ควรใช้ ใช้เงินเพราะจำเป็น อย่าใช้เงินเพราะ
ความอยาก ใช้เงินอย่างประหยัด
๕. รีบเคลียร์หนี้เก่าให้หมด และอย่าสร้างหนี้ใหม่ จะได้เป็นไท
๖. อย่ามัวแต่รอคอยโชคลาภ, ลาภลอย, หวย เพื่อปลดหนี้
๗. คิดดี พูดดี ทำดี ลงมือทำงาน เดี๋ยวสิ่งดีๆจะเข้ามา แล้ว
รีบเร่งใช้หนี้เขาให้หมด

ขอให้พ้นจากหนี้สิน เป็นไทกันทุกคน สาธุๆๆ