ทำงานด้วยการ “ปล่อยวาง”

การทำงานด้วยการ “ปล่อยวาง” ไม่ใช่การปล่อยปละละเลย
เพียงแต่เป็นการไม่คาดหวังผลสำเร็จ สิ่งสำคัญให้มีความสุขในขณะ
ทำงาน โดยไม่ต้องรอให้งานเสร็จก่อนแล้วจึงสุข

รวมถึง “ปล่อยวาง” แม้กระทั่งความสำเร็จ คือสำเร็จก็ไม่ดีใจมาก
ไม่สำเร็จก็ไม่เสียใจมาก ดีก็ไม่เป็นไร ไม่ดีก็ไม่เป็นไร

หลวงพ่อพุทธทาส กล่าวว่า “ทำงานโดยยกผลงานให้เป็นความว่าง”
ทำงานเต็มความสามารถ แต่…ให้ยกผลงานเป็นของความว่าง คืออย่าไปยึด
ว่าเป็นของเรา ถ้าเรายึดว่าผลงานเป็นของเรา เกิดมีใครวิจารณ์งาน เราก็จะโกรธ
เพราะคิดว่าเขาวิจารณ์ตัวเราด้วย นั่นคือการมีตัวกู ที่รับคำวิจารณ์นั้นเต็มๆ
ใจเราจึงเป็นทุกข์…!

แชร์