เมื่อไรถูกทิ้ง..! ให้ถือว่านั่นเป็นโชคดีของเรา

เมื่อไรถูกทิ้ง..!

ให้ถือว่านั่นเป็นโชคดีของเรา จงเอาสถานการณ์ที่แย่
เพื่อการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิม และจงขอบคุณ ที่เขา
ทิ้งเราไป ขอบคุณจริงๆ

เพราะการถูกทิ้งมีข้อดี คือ:

๑. เขาไม่เห็นคุณค่าในตัวเรา จึงเป็นโอกาสที่เราจะ
สร้างคุณค่าให้ชีวิตดีกว่าเดิม
๒. เป็นโอกาสที่จะพบคนที่ดี คนที่จริงใจต่อเรา
๓. เป็นโอกาสที่จะฝึกความเข้มแข็งให้กับตัว และหัวใจ
เพื่อก้าวให้พ้นความเลวรายในชีวิต

ฮ่า ฮ่า ฮ่า (หัวเราะให้ดังๆ)

แชร์
  •  
  •  
  •  
  •  
  •