หัดตายกันซะแต่เนิ่นๆ ก่อนตายจริง

มรณานุสสติ: คือการภาวนา ระลึกถึงความตายไว้
เป็นอารมณ์ มองเห็นคน สัตว์ แม้ตัวเองก็ต้องตายกันหมด
ไม่มีใครอยู่ยงคงกระพัน

แม้แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงฤทธิ์ทรงเดช
ผู้วิเศษกว่าใครๆในโลก ๓ โลก พระองค์ก็ยังตาย (ปรินิพพาน)

นับประสาอะไรกับร่างกายเรา จะหนีความเจ็บป่วยและ
ความตายไปได้ ทำความเข้าใจ และยอมรับความจริง พร้อมทั้ง
หัดตายกันซะแต่เนิ่นๆ ก่อนตายจริง อะไรยังไม่ได้ทำ โปรดเร่งทำ
ซะให้หมดสิ้น อย่าให้ติดค้าง เกิดความกังวลใจ…!

แชร์