ปัญหาของเขา ไม่ใช่ของเรา..!

การให้ทานหรือช่วยเหลือใคร ให้ทำเหมือนกับเรา
ให้อาหารหมาหรือแมว ให้เพราะสงสาร ช่วยเหลือเพราะเมตตา
เพื่อให้เขามีความสุข ไม่ปรารถนาสิ่งตอบแทน เท่านั้นจบ

ส่วนการจะกตัญญูไม่กตัญญู เป็นปัญหาของเขา
ไม่ใช่ของเรา..!

แชร์