จงวางตนใช้ชีวิตให้พอเหมาะพอดี

อยากสูง ต้องเขย่ง
เรียนไม่เก่ง ต้องขยัน
อาจจะเหนื่อยหน่อย แต่ได้ผลจริง

#ข้อควรระวัง….
ถ้าสูงไป ก็เป็นเป้าได้ง่าย
ถ้าเก่งไป ทุรชนก็จะหมั่นไส้
จะเป็นอันตราย ต่อตนเองเปล่าๆ

#เพราะฉะนั้น จงวางตนใช้ชีวิตให้พอเหมาะพอดี…จะดีแล..!

“พุทธะ” แปลว่า ความเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน

“พุทธะ” แปลว่า ความเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ทุกชีวิตสามารถเข้าสู่ความเป็นพุทธได้เสมอ หากผู้นั้นหมั่นใช้ชีวิตด้วยสติและปัญญาอยู่เป็นนิจ

ในหัวใจของเรา มีความเป็นพุทธะอยู่มากน้อยเพียงใด

ทุกครั้งที่ก้มกราบพระพุทธรูป นอกจากจะระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าแล้ว หากได้ระลึกถึงความจริงอีกประการหนึ่งด้วยว่า “ในหัวใจของเรา มีความเป็นพุทธะอยู่มากน้อยเพียงใด” จะเป็นสิ่งช่วยกระตุ้นเตือนให้เกิดประโยชน์เพิ่มมากขึ้น..!

พระพุทธรูปพระเนตรมองต่ำ เป็นปริศนาธรรม

#พระพุทธรูปพระเนตรมองต่ำ : เป็นปริศนาธรรม คือการสอนให้สำรวมระวัง มีสติอยู่กับตัว มองดูตัวเอง อยู่กับปัจจุบัน ไม่ฝันเฟื่องถึงอนาคตเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นมากเกินเหตุ หรือโศกเศร้าอยู่กับอดีตที่ผ่านไปแล้ว จนลืม #ชีวิตจริงลืมคือปัจจุบัน ตาที่มองลงต่ำจะช่วยย้ำเตือนใจว่า “ให้สำรวมระวัง ไม่ส่งจิตออกนอก” ไม่มองไม่ดูไปซะทุกอย่าง ให้จิตฟุ้งซ่านรำคาญ #เรื่องบางอย่างเกรงโง่บ้างก็ได้..!

ให้สำรวมระวัง ไม่ส่งจิตออกนอก

พระพุทธรูปมีพระกรรณยาน เป็นปริศนาธรรม

#พระพุทธรูปมีพระกรรณยาน :
เป็นปริศนาธรรม สอนให้หนักแน่นในการฟัง #อย่าเป็นคนหูเบา “จงเชื่อที่การกระทำ อย่าหลงฟังแค่คำพูด” ชีวิตต้องมีความหนักแน่น สุขุมเยือกเย็น รอบคอบในสิ่งที่ได้ฟัง ให้มีสติปัญญาพิจารณาไตร่ตรอง #อย่าฟังแล้วหลงเชื่อไปซะทุกอย่าง จนขาดความเป็นตัวของตัวเอง….!

จงเชื่อที่การกระทำ อย่าหลงฟังแค่คำพูด