พระพุทธรูปมีพระกรรณยาน เป็นปริศนาธรรม

#พระพุทธรูปมีพระกรรณยาน :
เป็นปริศนาธรรม สอนให้หนักแน่นในการฟัง #อย่าเป็นคนหูเบา “จงเชื่อที่การกระทำ อย่าหลงฟังแค่คำพูด” ชีวิตต้องมีความหนักแน่น สุขุมเยือกเย็น รอบคอบในสิ่งที่ได้ฟัง ให้มีสติปัญญาพิจารณาไตร่ตรอง #อย่าฟังแล้วหลงเชื่อไปซะทุกอย่าง จนขาดความเป็นตัวของตัวเอง….!

จงเชื่อที่การกระทำ อย่าหลงฟังแค่คำพูด

แชร์