จงวางตนใช้ชีวิตให้พอเหมาะพอดี

อยากสูง ต้องเขย่ง
เรียนไม่เก่ง ต้องขยัน
อาจจะเหนื่อยหน่อย แต่ได้ผลจริง

#ข้อควรระวัง….
ถ้าสูงไป ก็เป็นเป้าได้ง่าย
ถ้าเก่งไป ทุรชนก็จะหมั่นไส้
จะเป็นอันตราย ต่อตนเองเปล่าๆ

#เพราะฉะนั้น จงวางตนใช้ชีวิตให้พอเหมาะพอดี…จะดีแล..!

แชร์