พระพุทธรูปมีพระเศียรแหลม เป็นปริศนาธรรม

#พระพุทธรูปมีพระเศียรแหลม เป็นปริศนาธรรม แสดงถึง การมีสติปัญญาเฉียบแหลม สอนให้ผู้ที่เห็นได้พิจารณาว่า #การดำเนินชีวิตให้รู้จักใช้สติปัญญาไม่ใช้อารมณ์..!

ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโลก ไม่มีอะไรที่จะแก้ไขอะไรไม่ได้ ค่อยๆคิด ค่อยๆแก้ #ใช้สติปัญญาพิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบ แม้มีความผิดพลาดเกิดขึ้น ก็ย่อมเกิดขึ้นน้อย หรือเกิดขึ้นเราจะรู้ได้เร็วและแก้ไขได้ทัน “ปัญหามิใช่ปัญหา เพราะปัญหาที่เกิดขึ้น มีประโยชน์จะสามารถนำไปพัฒนาชีวิตได้เสมอ”

การดำเนินชีวิต ให้รู้จักใช้สติปัญญา ไม่ใช้อารมณ์

แชร์