ไม่มีใครมาลิขิตชีวิตของมนุษย์

“…ความยากจนข้นแค้น และความเลวร้ายของชีวิตในปัจจุบัน มิใช่เป็นสิ่งที่จะแก้ไขไม่ได้…..ไม่มีใครมาลิขิตชีวิตของมนุษย์ มนุษย์เป็นผู้ลิขิตชีวิตของเขาเอง ถ้ามนุษย์ปรารถนา มนุษย์ย่อมเปลี่ยนแปลงแก้ไขชีวิตของเขาได้ทุกเวลา….”

บทบันทึกเมื่อ ๒๘ ปีที่แล้ว (๗/๐๑/๒๕๓๕)

แชร์