การทำสมาธิ สัมพันธ์กับการหายใจ

#การทำสมาธิสัมพันธ์กับการหายใจ : เวลาหายใจเข้าพยายามหายใจเข้าทางจมูกเท่านั้น เพราะภายในจมูกมีเครื่องกรองอากาศ คือ ขนจมูก และมีเยื่อเมือกเหนียวๆ ที่ช่วยจับฝุ่นละอองในอากาศที่เข้ามาพร้อมลมหายใจเข้า ให้สูดลมหายใจเพื่อเอาอากาศที่ดี (oxygen) เข้าในปอดให้มากที่สุดให้ปอดพองโต กลั้นหายใจไว้โดยนับ ๑ ถึง ๓ ช้าๆ แล้วจึงค่อยๆ หายใจออกทางปากให้มากที่สุดให้ปอดแฟบลง หรือท้องแฟบลง เพื่อให้อากาศที่เป็นของเสีย (carbon dioxide) จากเซลล์ออกมาให้มากที่สุด นั่นคือออกซิเจนจะเข้าไปในปอดเต็มที่ และคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาจากปอดเต็มที่เช่นกัน

ธรรมดาปอดปกติมีความจุ ๒ ข้าง ประมาณ ๓.๕ – ๔.๕ ลิตร แต่ที่เราหายใจตามปกติอยู่ทุกวันนั้น อากาศเข้าปอดเพียงครึ่งลิตรเท่านั้นเอง ของเสียหรือคาร์บอนไดออกไซด์ก็ออกมาไม่มาก การฝึกการหายใจให้ถูกต้อง ควบคู่กับการทำสมาธิไปพร้อมๆกัน ย่อมเป็นผลดีต่อสุขภาพกายและจิตของตนเองได้โดยมิต้องลงทุนอะไรมากเลย…!

แชร์