เราขยันหาพอหรือยัง

ก่อนที่จะพูดว่า “เงินไม่พอใช้” ลองพิจารณาดูตัวเองก่อนว่า เราขยันหาพอหรือยัง หรือเวลาที่มีเงินขยันซื้อสิ่งของที่ไม่จำเป็นอยู่ตลอดเวลาหรือไม่…!

แชร์