แกล้งโง่ เพื่อจะได้รู้อะไรบางอย่าง

“แกล้งโง่ เพื่อจะได้รู้อะไรบางอย่าง
ดีกว่า ทำเหมือนว่ารู้ทุกอย่าง ทั้งที่ไม่รู้อะไรเลย”

แชร์