อย่าไปอิจฉาริษยาเขาให้เกิดบาปกรรม

มีสิ่งของ….ก็ให้สิ่งของ
มีเงิน….ก็ให้เงิน
มีความรู้…ก็ให้ความรู้
ถ้าไม่มีอะไรจะให้….ก็อนุโมทนายินดี
เมื่อเห็นคนอื่นทำ “ความดี”

#สิ่งที่ควรระวังอย่าไปอิจฉาริษยาเขาให้เกิดบาปกรรม (จิตเศร้าหมอง)

แชร์