คนเราถ้าไม่มีความดีแล้ว ก็สู้ผ้าขี้ริ้วไม่ได้

#ผ้าขี้ริ้ว มาจากไหน…? มาจากผ้าใหม่ พอใช้ไปๆ
ก็กลายเป็นผ้าเก่า ถูกปลดระวางเป็นผ้าขี้ริ้ว
ใช้เช็ดสิ่งของต่างๆ แม้กระทั่ง “เท้า”
คนเราก็เหมือนกัน สมัยหนึ่งเคยเป็นคนมีหน้ามีตา
มีอำนาจบารมี ผู้คนให้ความเคารพยำเกรง มีบริวาร
แวดล้อมอีกสมัยหนึ่ง เมื่อหมดอำนาจบารมีแล้ว
#ถ้าไม่มีความดีอยู่บ้าง
#ก็สู้ผ้าขี้ริ้วไม่ได้เพราะไม่มีใครต้องการ
ผ้าขี้ริ้วคนต้องการเพราะมีประโยชน์ ดังคำสอนของ
#ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวโรดม (สนฺตงฺกุรเถระ ป.๙) ว่า
“คนเราถ้าไม่มีความดีแล้ว ก็สู้ผ้าขี้ริ้วไม่ได้”

แชร์