ทั้งทุกข์ และสุข ล้วนไม่ใช่สิ่งจีรังยั่งยืน

      เวลาฝนตก เรามักถามตัวเองว่า เมื่อไหร่ฝนจะ
หยุดตก…? หรือเราจะต้องทนเปียกปอนอย่างนั้นหรือ..!
ฝนตกแล้วเรา….และพระจะออกรับบิณฑบาตอย่างไร…!

      ถามตัวเองซ้ำๆ กับความทรงจำเดิมๆ กับความรู้สึกเดิมๆ
และแล้วสายฝนก็จางหาย ท้องฟ้าเริ่มแจ่มใส
      อาจถามในใจว่า… ทำไมเหตุการณ์ทุกอย่างช่างเปลี่ยนไปรวดเร็ว

     สายฝนที่เคยตกกระหน่ำจากเราไปไหน

      โลกที่เคยเปียกปอนจากเราไปไหน

      สิ่งที่ได้เรียนรู้จากธรรมชาติ ประมวลได้ว่า…ไม่มีสถาน
ที่ใดที่ฝนตกตลอดเวลา เช่นเดียวกัน…ไม่มีความทุกข์
ความสิ้นหวังใดๆ ที่จะคงอยู่ได้ตลอดเวลา

      คำว่าตลอดกาล…ใช้ไม่ได้กับความทุกข์….ความสุข
ทั้งทุกข์ และสุขล้วนไม่ใช่สิ่งจีรังยั่งยืน

     ขอให้เรามีความหวัง ขอให้เรามีแสงสว่างในใจเสมอ
ฝนจะตก ฟ้าจะร้อง น้ำตาจะหลั่งไหล … แต่ในไม่ช้าท้องฟ้า
จะเปิดเผยให้เห็นความงดงาม แล้วใบหน้าของเราจะมี
รอยยิ้มผลิบานขึ้นอีกครา…!

แชร์