จุดสูงสุดแห่งวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

การได้เกิดเป็นมนุษย์ ถือว่าเป็นจุดสูงสุดแห่งวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต คำถามก็คือ เราจะใช้ร่างกายจิตใจที่วิวัฒนาการ
สูงสุดนี้อย่างไร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด..?
การดำรงชีวิตของมนุษย์ บางครั้งย่อมเกิด “ความเครียด”
จากสิ่งกระทบหลายๆ สาเหตุ
ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาของชีวิต เกิดขึ้นตั้งอยู่ไม่นาน
ก็ดับไป มันเป็นเช่นนี้เอง ตั้ง “สติ” ทำความเข้าใจซะ

โลกนี้กว้างใหญ่ไพศาล ยังมีอะไรให้เรียนรู้อีกมากมาย

“ความเครียด” จะทำให้สุขภาพแย่ลง ทำให้ป่วยง่ายขึ้น
ที่สำคัญ หากเครียดมากๆทำให้หน้าแก่ก่อนวัยอีกด้วย 555+
เมื่อใครรู้สึก “เครียด” ร่างกายจะหลั่งฮอร์โมน Adrenaline
จากต่อมหมวกไต ถ้าเครียดมากก็หลั่งออกมาก ฮอร์โมน
ความเครียดก็จะไปยับยั้งการทำงานของอวัยวะสำคัญ เช่น
หัวใจ ไต ตับ ปอด เสื่อมลงอย่างรวดเร็ว
สุดท้ายก็พร้อมใจกันหยุดทำงาน เพราะฮอร์โมน
ความเครียดจะไปทำให้ภูมิต้านทานของร่างกายต่ำลงๆ
เรียกว่าโรคเครียด นอกจากทำให้ “แก่ง่าย” แล้วยังทำให้
“ตายเร็ว” นะจ๊ะบอกให้..!

แชร์