ควบคุมความเครียดด้วย “สมาธิ”

     ความเครียด เป็นสาเหตุหลักของอารมณ์หงุดหงิด ซึ่ง
“ความเครียด” ส่วนใหญ่ มักจะเกิดจากปัญหาต่างๆ ที่เข้ามา
รุมเร้าทับถม

     ดังนั้น การฝึกสมาธิ การฝึกหายใจเข้าออกให้ลึกๆ ยาวๆ
(คล้ายๆเวลาถอนหายใจ) จะช่วยทำใจให้เย็นลงได้อย่าง
น่าอัศจรรย์ (ต้องฝึกบ่อยๆสม่ำเสมอ)

     จากนั้นหันกลับไปมองพิจารณาปัญหาว่ามีอะไร หรือเกิด
เพราะอะไรบ้าง ปัญหาใดที่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง
ปัญหาใดที่ต้องทำใจยอมรับ หรือต้องร้องขอความ
ช่วยเหลือจากผู้อื่น อย่าโทษตัวเองฝ่ายเดียวในสื่งที่
เกิดขึ้น

     แต่..ให้บอกกับตัวเองว่าคุณได้ทำในสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว
ผลจะออกมาเช่นไรต้องยอมรับ

     เมื่อควบคุมใจให้เย็นให้สงบลงได้ อาการหงุดหงิดก็จะ
ลดลงตามไปด้วย ความสุขสดชื่นก็จะเกิดขึ้น

แชร์