การสร้างสุขแบบพุทธศาสน์+วิทยาศาสตร์

     ต้องยอมรับว่า บางครั้งชีวิตคนเราก็เต็มไปด้วยปัญหา
วุ่นวายต่างๆ มากมาย ซึ่งดูเหมือนสุดจะทนทาน

     ดังนั้น สัญชาตญาณของคนจึงเกิดความกังวลใจ
ต่อสิ่งที่มองไม่เห็นในอนาคต และพยายามหวนรำลึกถึง
อดีตเก่าๆ เรื่องเก่าๆ ที่ตนเคยสมหวัง สดชื่น อยู่บ่อยๆ

     ถ้าอยากจะแก้ปัญหานั้นให้หมดไป สิ่งสำคัญคือ จงใช้
หลักพุทธศาสน์ คือ “สติ” ความระลึกได้ การตื่นรู้ และ
จงหันหน้าเผชิญกับความจริงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต

     วิธีการนี้เท่านั้น ที่จะช่วยกระตุ้นการแตกกิ่งก้านของ
เซลล์สมอง เพิ่มจุดสัมผัสระหว่างกิ่งก้านของเซลล์สมอง
และเพิ่มการไหลเวียนของสารเคมีทางสมอง คือสารแห่ง
ความสุข (Endophins) + วิทยาศาสตร์

     การเปลี่ยนแปลงลักษณะดังกล่าวนี้ สมองจะสามารถ
ช่วยให้เราเผชิญกับปัญหาได้อย่างมีความสุข และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้ชีวิตมากขึ้น..!

แชร์