ไม่มีใครยัดเยียดความทุกข์ให้เราได้ ถ้าเราไม่ยินยอม

     ก้อนหินจะหนักเพียงใด ถ้าเราไม่แบก ก็ไม่หนัก หนาม
แหลมคมเพียงใด ถ้าเราไม่เผลอไปเหยียบ ย่อมไม่เจ็บปวด
เมื่อรู้สึกหนักหรือรู้สึกเจ็บปวด เราจะโทษก้อนหิน หรือ
หนามแหลมอย่างเดียวไม่ได้ ต้องกลับมาดูว่า เรามีส่วนร่วม
ด้วยมั้ย

     หมายความว่า ไม่มีใครยัดเยียดความทุกข์ให้เราได้
ถ้าเราไม่ยินยอม และไม่มีใครขโมยความสุขจากเราไปได้
ถ้าเรารู้จักรักษา ทุกสิ่งอยู่ที่ตัวเราใจเราทั้งสิ้น

     “ใจเป็นใหญ่ให้หล้ามายาโลก, ที่ทุกข์โศกก็เพราะใจ
หาใช่อื่น หากหวังสุข ไร้ทุกข์อันยั่งยืน, ควรเร่งตื่นทำใจ
ไว้ในตน”

ขอให้กำลังใจ ชีวิตต้องก้าวย่างต่อไป…!

แชร์