อย่าบ่น..! อย่าทุกข์..! อย่าเศร้า..!     มี “สติ” อยู่กับปัจจุบัน ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด อย่าบ่น..!
อย่าทุกข์..! อย่าเศร้า..! เพราะอาลัยอดีตอันงดงาม
หรือกังวลกับสิ่งเลวร้าย ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
เพราะสุดท้ายจะไม่เป็นอันทำอะไรเลย..!

     ไม่ว่าจะอาลัยอดัต หรือกังวลกับสนาคตเพียงใด
ก็ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้น กลับทำให้เราแย่ลงกว่าเดิม

     สิ่งเดียวที่จะทำให้อะไรดีขึ้น คือการทำปัจจุบันให้ดีที่สุด
ทางข้างหน้าจะยาวไกล หากไม่ลงมือก้าวเท้าเสียแต่บัดนี้
รวมทั้งใส่ใจกับการก้าวเท้าแต่ละก้าวให้ดี ถ้าก้าวอย่าง
ไม่หยุด ในที่สุดก็ต้องถึงที่หมายปลายทางเอง..!

แชร์