ใจผู้ให้ยิ่งใหญ่เสมอ


     ความทุกข์คนเรานั้นไม่เท่ากัน เมื่อยามที่ทุกข์มา
ก็ขอให้ระลึกว่า เรายังโชคดีกว่าคนอื่นมากมาย เรายังมี
อาหารกิน เรายังมีบ้านนอน บางคนอาหารที่จะกิน บ้าน
ที่จะนอนยังไม่มี ให้มองคนที่แย่กว่าเรา อย่ามองคน
ที่เหนือกว่าเราอย่างเดียว

     แต่เมื่อมีความสุขแล้ว ก็ให้มองคนที่แย่กว่าเรา ว่าเรา
โชคดีกว่าเขา มีอะไรแบ่งปันกันได้ก็แบ่งปันกันไปตามกำลัง
ที่จะทำได้ “ใจผู้ให้ยิ่งใหญ่เสมอ” อย่างน้อยๆก็ให้ “ความ
เมตตา,ให้รอยยิ้ม,ให้อภัยกัน” ชีวิตจะตายวันตายพรุ่ง
ก็ไม่รู้ อย่าไปแบกทุกข์ไว้ให้หนัก…!

แชร์