ความ “ดีขึ้น” ไม่ได้อยู่ที่การเปลี่ยนชื่อ


มีผู้หนึ่งมาขอความกรุณาช่วยเปลี่ยนชื่อให้ใหม่ โดยมี
เหตุผลว่า “เขา” แนะนำให้เปลี่ยน, “เขา” ว่าเปลี่ยนแล้ว
ชีวิตจะดีขึ้น..!
– “เขา” ที่ว่านั้นส่วนใหญ่จะมีลักษณะคล้ายๆกัน คือ “ตั้งอยู่
บนหัวของสัตว์เดรัจฉานบางชนิด” ใช่ป่ะ นี่ก็แสดงว่าไปเอา
“เขา” มาใส่หัวตนเองเข้าแล้ว เอา “เขา” มาเป็นสิ่งชี้นำชีวิต
เข้าล่ะ แล้วจะเป็นสิ่งที่เป็นมงคลมั้ยนิ..?

– ลองคิดดูว่า ถ้าคนเปลี่ยนชื่อแล้ว “ดีขึ้น” จริง ป่านนี้ทั่ว
ประเทศคงมีคนไทยกว่า ๙๐% ที่จะต้องพากันไปเปลี่ยนชื่อ
ตนเองแล้ว เพราะคนจำนวนนี้คือคนจนของประเทศ สมมุติ
ว่าขอทานคนหนึ่ง อยากเป็นเศรษฐี เขาเปลี่ยนชื่อเป็นนาย
“ยอดรวย” เขานั่งนอนอยู่กับบ้านไม่ออกไปขอทานเลย
เขาจะรวยขึ้นได้ไหม…?

และสมมุติว่านาย “ยอดจน” เป็นขอทาน แต่เขาเปลี่ยน
อาชีพ ไปเป็นคนรับจ้างทำงาน ตอนแรกเป็นคนทำความ
สะอาด ทำไปได้ระยะหนึ่งเขาอาจคิดได้ว่า บริษัททั้งหลาย
ต้องการคนทำความสะอาด เขาจึงตั้งกิจการรับบริการทำ
ความสะอาด ในที่สุด เขาก็จะสามารถเป็นคนรวยได้

สรุป ความ “ดีขึ้น” ไม่ได้อยู่ที่การเปลี่ยนชื่อของคน แต่
อยู่ที่พฤติกรรม อยู่ที่การกระทำ (กรรม) ศาสนาพุทธ
ไม่สอนให้คนโง่หรือหลง แต่สอนให้มี “ปัญญา”

คำเตือน : อย่าคบค้ากับ “เขา” อีก เพราะ “เขา” ที่ว่ามานั้น
มิใช่กัลยาณมิตรนะ..จะบอกให้..!

แชร์