ชีวิต..ต้องรู้จักการรอคอย..

สิ่งใดที่ได้มาโดยง่าย
สิ่งนั้นมักจะอยู่ได้ไม่นาน

สิ่งใดที่อยู่ได้นาน
สิ่งนั้นมักจะได้มาโดยไม่ง่าย

นี่อาจเป็นเหตุผลที่ว่า ทำไมคนเก็บขยะที่ถูกหวยรางวัลที่ ๑
แล้วจึงมีความเสี่ยงที่จะกลับไปเป็นคนเก็บขยะอีกครั้ง

เพราะการมีเงินกับความร่ำรวยเป็นคนละเรื่องกัน

ความร่ำรวยไม่ได้วัดกันที่ตัวเลขในบัญชีอย่างเดียว
แต่มีมิติด้านวิธีคิดเกี่ยวกับเงิน การเก็บเงิน การลงทุน
และการใช้เงินด้วย ซึ่งทักษะเหล่านี้ต้องใช้เวลาในการ
บ่มเพาะพอสมควร

ชีวิตก็เช่นกัน นอกจากความเข้มแข็ง อดทนแล้ว
ต้องรู้จักการรอคอยด้วย…!

แชร์