ทำทุกวันให้เป็นวันพักผ่อน..!

ชีวืตเกิดมาต้องทำงาน จะมาก จะน้อย จะหนัก
หรือจะเบา จงทำงานนั้นๆอย่างมีความสุข การทำงาน
อย่างมีความสุข นั่นคือการพักผ่อน

ฝึกทำจิตใจให้มีความสุขทุกขณะที่ทำงาน ทั้งยืน เดิน
นั่ง นอน นั่นสำคัญเพราะชีวิตเป็นของไม่แน่ว่าเราจะ “ตาย”
ในขณะใด บางคนอาจยืนตาย เดินตาย นั่งตาย หรือนอนตาย
เมื่อจิตมีความสุข ถึงเวลาจะไม่ “ขาดทุน” ฮ่าๆๆ

แชร์