ใช้วิกฤตในชีวิตให้เป็นโอกาส ในการปรับปรุงพัฒนาชีวิตตนเอง

ของขวัญที่ควรมอบให้กับตนเองเสมอๆ คือความเมตตา,
การให้อภัย จงให้อภัยให้ได้แม้กับสิ่งที่มาทำร้ายเรา อย่าให้
ความรู้สึกไม่ดีมาทำร้ายชีวิตตนเองซ้ำซากอีก เสียเวลา เปล่าประโยชน์

จงใช้วิกฤตในชีวิตให้เป็นโอกาส ในการปรับปรุงพัฒนาชีวิตตนเอง…!

“ในความโหดร้าย รุนแรง ยังมีความงดงามแฝงอยู่”

แชร์