จิตมีพลัง ย่อมมีประโยชน์ต่อชีวิต

ธรรมดาร่างกายแข็งแรง ต้องออกกำลังกาย รู้จักบริโภค
สิ่งที่เป็นประโยชน์ จิตจะแข็งแรงมีพลัง ต้องปฏิบัติสมาธิ
จุดประสงค์ของการทำสมาธิ “เพื่อสะสมพลังจิต” จิตมีพลัง
ย่อมมีประโยชน์ต่อชีวิต

ร่างกายแข็งแรงช่วยต่อต้านเชื้อโรคทางกาย
จิตใจแข็งแรงช่วยต่อต้านเชื้อโรคทางอารมณ์
การปฏิบัติควรปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา
ทุกอิริยาบท จะยืน เดิน นั่ง นอน ให้มีสติ
แม้เผลอไปลืมไป ก็กำหนดสติขึ้นมาใหม่

การปฏิบัติสมาธิไม่ทำให้เสียการเสียงาน มีหน้าที่อะไร
ก็ทำไป แต่ทำอย่างมีสติ มาเรียนสมาธิ คือมาฝึกวิธีภาคทฤษฎี
เพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริงๆ

แชร์