พากายพาใจก้าวเดิน ให้พ้นเส้นทางอันตราย

ถึงแม้ร่างกายจะป่วย แต่ถ้าใจไม่ป่วย ก็จะมีกำลังใจ
ต่อสู้กับความเจ็บป่วยได้, ถึงแม้ร่างกายไม่ป่วย แต่ใจป่วย
ก็จะพาให้ร่างกายเหมือนป่วย และจะป่วยไปจริงๆด้วย

อากาศเปลี่ยนแปลงพยายามปรับร่างกาย รักษาร่างกาย
ให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงนั้น เช่น รับประทานอาหาร
ที่เป็นประโยชน์ ออกกำลังกายให้หมาะสม พักผ่อนให้เพียงพอ
ไม่มากไปไม่น้อยไป ทำใจให้ผ่องใสเข้มแข็ง

อะไรควรดูควรฟัง ก็ดูก็ฟัง หรือฟังแล้วดูแล้ว
ไม่เป็นประโยชน์ก็อย่าไปดูไปฟัง หรือจำเป็นต้องดูต้องฟัง
โดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็ตั้งสติเพิ่มขึ้นอีก ให้มีกำลังเพียงพอ
กับการที่ต้องดูต้องฟัง จงจะสามารถรักษาร่างกายและจิตใจ
ไม่ให้ป่วยได้ และก้าวเดินต่อไป อย่างน้อยๆ
ก็ให้พ้นเส้นทางที่จะเป็นอันตรายให้ได้…..!

แชร์