ฝึกจิตใจให้ผ่องใส สงบเย็น

ชีวิตจริง ย่อมอาจมีสิ่งที่ทำให้จิตใจเราเศร้าหมองเป็นทุกข์
มีสิ่งที่ทำให้พอใจและไม่พอใจ (ตามวิสัยปุถุชน)

การฝึกจิตใจให้ผ่องใส สงบเย็นนั้น จะช่วยให้เรามีชีวิตอยู่
อย่างเป็นสุข มีความเบิกบานใจอยู่เสมอ ได้แก่

๑. ฝึกการมองโลกในแง่ดี ในแง่ความจริง มีอารมณ์ขัน
หัวเราะ และยิ้ม
๒. ฝึกรู้จักให้อภัยตน และคนอื่นเสมอ
๓. ฝึกการรู้จักใช้ชีวิตที่พอเหมาะพอเพียง จัดสรรชีวิตตน
ครอบครัว การงาน การเงิน ให้มีความสมดุล
๔. รู้จักการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ
๕. หากมีปัญหาไม่สบายใจ ควรหาทางผ่อนคลายอย่างเหมาะสม
การพูดจาปรึกษาหารือกับผู้ที่เราไว้ใจ การเล่นกีฬา การออกกำลังกาย
หรือการท่องเที่ยวธรรมชาติ
๖. การฝึกสมาธิอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง จะช่วยทำให้จิตใจสงบ
ไม่คิดฟุ้งซ่าน ช่วยให้จิตใจมีความสงบ เข้มแข็ง สามารถที่จะแก้ปัญหา
หรือทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี รู้จักใช้เหตุผล และเป็นคนสุขุมเยือกเย็น
๗. หลีกเลี่ยงสิ่งที่กระทบจิตใจ และไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทั้งปวง

การรักษาจิตใจให้ผ่องใสอยู่เป็นนิจ ย่อมช่วยสร้างเสริมชีวิตตนเอง
และคนรอบข้างให้เกิดความสุข รวมถึงน้องหมาด้วย
ฮ่าๆๆ..!

แชร์

Leave a Reply