เมื่อเราได้ดีแล้ว ก็ไม่ควรลืมพระคุณของศาสนา


หลวงพ่อเล่าว่า :
การที่หลวงพ่อได้มีโอกาสไปเมืองนอก ได้นั่งเครื่องบิน ได้ฉันอาหารดีๆ มีผ้านุ่งห่ม
ข้าวของเครื่องใช้ดีๆ และอื่นๆอีกมากมายในชีวิต ที่สามารถช่วยผู้คนได้ เพราะพระคุณของศาสนาแท้ๆ

ถ้าเราไม่บวชไม่ประพฤติปฏิบัติดีชอบตามพระธรรมคำสั่งสอน เราจะมีโอกาสอย่างนี้มั้ย และการที่หลวงพ่อสร้างโรงเรียนส่งเสริมการศึกษาในที่ต่างๆ ก็ด้วยปรารถนาที่จะให้โอกาสผู้ด้อย
ได้มีโอกาสในชีวิต เพื่อช่วยสังคม ประเทศชาติ ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ฯลฯ

เมื่อเราได้ดีแล้วก็ไม่ควรลืมพระคุณของศาสนาที่ให้โอกาสดีๆ ต่อชีวิตเรา ควรหาโอกาสตอบแทนทุกโอกาสที่จะกระทำได้ ฯลฯ

สนทนาธรรมหลังภัตตกิจ :
พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

แชร์

Leave a Reply