โลกนี้มีหลายสิ่ง ที่ไม่จำเป็นต้องไปทำ “ความเข้าใจ”

โลกนี้มีหลายสิ่ง ที่ไม่จำเป็นต้องไปทำ “ความเข้าใจ” เพียงรู้แล้วก็ปล่อยไปเฉยๆ แล้วจิตจะสุขสงบ สดใสเยือกเย็นขึ้นเอง เพราะถ้ายิ่งไปทำความเข้าใจ ก็จะยิ่งเกิดความวุ่นวายมากขึ้น

เสมือนการวิ่งไล่จับ “ผีเสื้อ” ถ้ายิ่งวิ่งไล่จับ ยิ่งจะไม่ได้ แต่..เมื่อหยุดนิ่งเฉยๆ ได้เมื่อไหร่ ผีเสื้อจะบินมาหาเอง…..!

แชร์