คำสอนของพุทธศาสนา ล้วนเป็นหลักการดำเนินชีวิต

คำสอนของพุทธศาสนา ล้วนเป็นหลักการดำเนินชีวิต เป็นปรัชญาที่บอกความจริงของชีวิต ตามความเป็นจริง มิปิดบังซ่อนเร้นอีกทั้ง #พระพุทธเจ้าก็มิได้สอนให้สวดในลักษณะอ้อนวอน วิงวอนร้องขอว่า จะต้องทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ แบบนั้นแบบนี้ หรือต้องเชื่อต้องทำตามในสิ่งที่ผู้นำศาสนาบอก #โดยไม่อาจมีสิทธิ์สงสัยโต้แย้งหรือตั้งคำถามอะไรได้เลยแท้จริงพระพุทธเจ้า ทรงเป็นผู้ชี้ทางให้สรรพสัตว์มีชีวิตอยู่อย่างสันติ พ้นจากการเวียนว่ายในสังสารวัฏ และพระองค์ก็ไม่ทรงปรารถนาให้ใครมาบูชาหรืออ้อนวอนต่อพระองค์อีกด้วยสิ่งที่พระองค์ทรงเน้นย้ำคือ การให้ใช้ปัญญาพิจารณาคำสอนของพระองค์ก่อน ถ้าเห็นว่าเป็นกุศล คือปฏิบัติตามแล้วเกิดความสุขความเจริญ ก็ให้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติ แต่ถ้าเห็นว่าไม่ใช่ ก็ไม่มีการบังคับขู่เข็ญใดๆให้ต้องมาเชื่อ #นี่คือเสรีภาพจากระบบความเชื่อที่ครอบงำมนุษย์โลกส่วนใหญ่ในปัจจุบัน…!

แชร์