หากวันหนึ่งประเทศไทย ไม่มีพระพุทธศาสนาเหลืออยู่

“..หากวันหนึ่งประเทศไทย ไม่มีพระพุทธศาสนาเหลืออยู่ ชาวพุทธก็จะได้ศึกษาพระพุทธศาสนาได้จากทวีปอื่นๆ เหมือนกับครั้งหนึ่งที่พระพุทธศาสนาได้หายไปจากอินเดียนานถึงเจ็ดร้อยปี ยังดีที่พระเจ้าอโศกมหาราช ได้ส่งพระธรรมทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในนานาประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วย โลกจึงยังคงมีพระพุทธศาสนาให้ได้ศึกษา งานพระธรรมทูตจึงมีความสำคัญอย่างนี้..”

Cr: ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวโรดม (ประยูร สนฺตงฺกุโร ป.ธ.๙)

แชร์
  •  
  •  
  •  
  •  
  •