คนเรานั้นมีอาวุธพิเศษ สำหรับป้องกันตัวอยู่อย่างหนึ่ง

“คนเรานั้นมีอาวุธพิเศษ สำหรับป้องกันตัวอยู่อย่างหนึ่งคือ “นิ่ง” ไม่ต่อปากต่อคำ ไม่ต่อความยาวสาวความยืด อันเป็นเหตุให้เรื่องนั้นๆ ไม่สิ้นสุด”

Cr : คำสอนท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ญาณวรมหาเถร)

แชร์
  •  
  •  
  •  
  •  
  •