พรุ่งนี้ วันธรรมสวนะ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ และเป็นวันวิสาขบูชา ๒๕๖๓

พรุ่งนี้ วันธรรมสวนะ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ และเป็น #วันวิสาขบูชา ๒๕๖๓ ชีวิตพุทธศาสนิกชนชาวไทยจำต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โควิด-๑๙ ด้วยทางเลือกการปฏิบัติ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์อยู่ภายในที่อยู่อาศัย #การเวียนเทียนอยู่ภายในที่อยู่อาศัยนั้นทำอย่างไร ..? หลายท่านมีข้อสงสัย ซึ่งมีคำอธิบาย #หมายถึง การตั้งจิตอธิษฐานบูชาพระรัตนตรัย และใจตั้งมั่นที่จะนำคุณธรรมแห่งพระพุทธศาสนามาเป็นแนวปฏิบัติเพื่อพัฒนาชีวิตของตนนั่นเอง..!

แชร์