เพราะคนเราไม่ได้ยืน จุดเดียวกัน

เพราะคนเราไม่ได้ยืน จุดเดียวกัน
ความสุขความทุกข์ จึงแตกต่างกัน
จงทำจุดที่ตนยืน ให้มีความสุข
ตามแบบอย่าง ของตนเอง
ความสำเร็จ ไม่จำเป็นต้องเหมือนใคร
เพราะชีวิตและจิตใจ เราบ่มเพาะมาต่างกัน….!

แชร์